Лист-звернення до членів Громадської ради при Міністерстві культури

ПРОЧИТАЙТЕ БУДЬ ЛАСКА ЦЬОГО ЛИСТА, ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ НХМУ ТА, ЯКЩО ЗГОДНІ ЙОГО ПІДПИСАТИ, ВІДПРАВТЕ НАМ (ISTM.KYIV@GMAIL.COM) ВАШЕ ІМ’Я ТА ПРИЗВІЩЕ ЯКОМОГА ШВИДШЕ.

ЛИСТ БУДЕ ЗАЧИТАНИЙ НА ЗАСІДАННІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ У СЕРЕДУ 10 ЖОВТНЯ О 13.00.

Лист-звернення до членів Громадської ради при Міністерстві культури

Шановні колеги!
Як ви вже всі знаєте, у сфері керівництва культурними інституціями останнім часом відбулася низка змін. Ми, що підписалися нижче, просимо вас ретельно вивчити дану проблему і підтримати вимоги, викладені далі, які висловлюються професійною спільнотою та інтелектуальною громадськістю.

Починаючи з 24 січня ц.р., була здійснена серія звільнень директорів українських музеїв. Причинами таких звільнень Міністр Кулиняк назвав:
– невідповідність даних осіб професійним вимогам, що передбачені посадовими інструкціями;
– невдоволення професійної спільноти діяльністю цих осіб;
– «курс на модернізацію музейної справи України» і висновувану з нього необхідність в нових вимогах до керівних посад.
Так, зокрема, Міністр заявив (цитуємо):
«Перед керівництвом сучасного музею постають питання значно ширші, ніж просто зберігання та передача знань. Компетенція керівництва розширюється такими питаннями як стратегія розвитку, фінансування, логістика, контроль управління, маркетинг, планування, підвищення кваліфікації робітників відповідно до перемінчастих інформаційних і технологічних просторів, тарифікація, формування лідерських позицій музею, промоушн музею всередині країни та за її межами. Керівництво повинно ретельно слідкувати за такими напрямами діяльності як збільшення кількості відвідувачів, соціоекономічний вплив на розвиток в цілому, туристична привабливість, культурне освоєння прилеглої території і локальний розвиток. Чи багато в Україні директорів музеїв, які відповідали би цим банальним сучасним вимогам?» (Агенство УНІАН, 06.04.2012).

Виражаючи не меншу стурбованість подальшою долею музеїв та інших культурних інституцій в контексті озвученої проблеми кадрів, повсюдно спостерігаючи кризу некомпетентності, інтелектуальної непостійності, професійної немічності, на жаль, і після здійснених Міністерством кадрових змін, а також нагадуючи, що музеї не є приватною власністю, а надбанням усіх громадян, ми наполягаємо на:
– оголошенні ключових тез (позиції) Міністерства стосовно програми розвитку музейної справи;
– формулюванні та оповіщенні зрозумілих і прозорих вимог до керівних посад відповідно до прийнятого «курсу на модернізацію музейної справи»;
– узгодженні даних вимог з Громадською Радою при Міністерстві культури;
– відкритому публічному проведенні конкурсів на керівні посади музеїв та інших важливих культурних інституцій на основі випрацюваних Міністерством загальних процедур, прозорих умов, сформульованих вимог до кандидатів;
– розповсюдженні інформації серед громадськості, ознайомленні з умовами конкурсу, що викликали б інтерес та довіру серед потенційних кандидатів на керівну посаду.

Крім цього, хочемо підкреслити зацікавленість долею НХМУ, на посаду директора якого на даний момент відбувається конкурс, який не задовольняє жодну з вищезазначених вимог. Зокрема, не були сформульовані чітко та розбірно вимоги до кандидатів, інформація про конкурс не поширювалася належним чином серед потенційної аудиторії, програми кандидатів не мали розголосу. До того ж конкурс невиправдано затягнувся на невизначені терміни, що негативно вплинуло на діяльність музею і заплановані проекти та продовжує даватися взнаки. Формальна присутність в системі керівництва музеєм тимчасово виконуючої обов’язки директора Тетяни Міронової на даний момент аж ніяк не сприяє нормалізації його діяльності.

Тим часом колектив співробітників НХМУ здійснював роботу, яка сприяла розвитку української культури, музейної справи, сучасного мистецтва. Такі проекти, зреалізовані на даний час, як «Українська нова хвиля», «Велика несподіванка», «Бойс. Пайк. Фостель. Мистецтво акції та відео-арт 1960-х -1970-х років», кураторський проект «Заручник в НХМУ», «Гнилицький. Cadavre exquis», «Міф. Українське бароко», «Культурний вантаж» демонструють актуальність виставкової діяльності НХМУ і високий професіоналізм його співробітників, суттєво впливаючи на сучасний український контекст. Завдяки цьому впродовж останніх років діяльності Національного музею його аудиторія значно розширилася.

Зважаючи на все вищесказане, до виконання всіх вимог щодо належної процедури проведення конкурсу ми пропонуємо на посаду тимчасово виконуючої обов’язки директора НХМУ кандидатуру Головного зберігача Литвинець Юлії, яка гарно знає музейну справу і має безпосередній стосунок до реалізованих музеєм проектів та тривалий досвід роботи в його стінах.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: